Banner
 MATERIAALBEHEER | MATERIAAL@WELSCO.BE

De materiaalmeester staat in voor het beheer en het onderhoud van het materiaal dat in het bezit is van Scouts & Gidsen Welsco Wellen. Hij wordt hierin bijgestaan door de actieve leiding.

De materiaalmeester van de kelder heeft de verantwoordelijkheid over 5 kelders; sjorhout, tenten, keukenmateriaal, infrastructuur en promoplaten. Aanvragen voor het gebruik van materiaal door takken of derden dienen steeds te gebeuren via de materiaalmeester om orde in de kelders te bewaren. Materiaal wordt in principe niet uitgeleend, tenzij uitzonderlijk toegestaan door de groep.

De materiaalmeester ondersteunt de groep door een actief beleid van het materiaal door te voeren. Hij kijkt erop toe dat het materiaal respectvol behandeld wordt, herstelt waar nodig en waakt over welke aankopen gedaan dienen te worden om de ondersteunende functie van materiaal in de toekomst te garanderen. De eindbeslissing wordt steeds genomen door de groep, rekening houdende met het advies van de materiaalmeester.

De materiaalmeester van de lokalen is verantwoordelijk voor het opstellen van een ordelijst en erop toezien dat de taken die daarbij horen correct en tijdig uitgevoerd worden door de betreffende leiding. Hij voorziet de takken van spelmateriaal en controleert na elke activiteit of alle lokalen gesloten zijn. Hij vormt het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen in verband met de lokalen.

Stef Piron

Stef Piron
argelozeekster@welsco.be

Verantwoordelijke kelder

Lars Duyssens

Lars Duyssens
goedlachsschaap@welsco.be

Verantwoordelijke kelder

Lars Dergent

Lars Dergent
plichtsbewustenachtegaal@welsco.be

Verantwoordelijke lokalen

Rens Similon

Rens Similon
buigzameschaarbek@welsco.be

Verantwoordelijke lokalen