Banner
 SCOUTS IN BELGIË

De scouts- en gidsenbeweging in België is verdeeld in 5 grote federaties: twee in Vlaanderen en drie in Wallonië.

Onze groep is onderdeel van de federatie Scouts en Gidsen Vlaanderen, de grootste van de vijf.

Vòòr 2005 had deze federatie nog de naam VVKSM: Vlaamse Vereniging voor Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. Op het driejaarlijks groepsleidingscongres van 2005, beslisten alle groepsleiding van VVKSM om een andere weg in te slaan wat de identiteit van VVKSM betreft. De nadruk op de K (Katholiek) verdween en men besloot enkel de christelijke waarden te behouden in de werking.

Hierdoor werd scouting beter toegankelijk en opener voor niet-katholieken. Het spreekt voor zich dat het verschil tussen het pluralistische FOS en het niet meer zo pure katholieke Scouts en Gidsen Vlaanderen langzaam maar zeker wegebt en uiteindelijk volledig zal verdwijnen. Een fusie tussen beide federaties is misschien nog niet aan de orde, maar de nauwe samenwerking die beide federaties de afgelopen jaren hebben gehad, is zeker een bewijs van een mogelijke aanzet tot. FOS-scouts kan men herkennen aan het blauwe scoutshemd (niet te verwarren met zeescouts); Scouts en Gidsen Vlaanderen aan het bruine hemd.

De federatie Scouts en Gidsen Vlaanderen waartoe wij behoren, wordt vaak het verbond genoemd. Aan het hoofd van het verbond staat een verbondsraad; verbondscommissaris, verbondsbeheerder en een verbondsvoorzitter. Samen met de pedagogische commissies en de gouwen geven zij ondersteuning aan de lokale groepen en belichamen zij de top van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

In dat verbond worden groepen opgedeeld per gouw. Zo is er gouw Antwerpen, gouw Heide, gouw Noordzee, gouw Limburg, waartoe wij behoren, gouw Opsinjoor, gouw Land van Egmont, gouw Kempen, gouw Waas, gouw Gent, gouw ZW-Vlaanderen, gouw COBRA (Oost-Brabant) en tot slot gouw WEBRA (West-Brabant). Ook binnen de gouw bestaat er een gouwcommissaris, een gouwvoorzitter en een gouwbeheerder. Zij worden ook wel het buro genoemd en komen met de gouwtakploegen regelmatig samen ter ondersteuning van de groepen in de gouw. Hiernaast vind je alle groepen uit gouw Limburg.

Deze gouwen worden vervolgens verdeeld in districten. Een district vormt een verzameling van groepen uit dezelfde buurt. De districten van gouw Limburg zijn: Herckenrode, Grevenbroeck, Mijnheide, Mastentop-Toxandria en Haspengouw. Onze scoutsgroep hoort samen met groepen uit Hasselt, Alken en Zonhoven tot het district Herckenrode. Aan het hoofd van elk district staat een districtscommissaris. Hij vormt het eerste aanspreekpunt voor groepsleiding en is dan ook het directe doorgeefluik van problemen in groepen naar de gouw toe. Groepsleiding uit één district komen regelmatig samen op een districtsraad, waar problemen in de groepen besproken en opgelost worden.

Tot slot komen we op het laatste niveau die instaat voor de dagelijkse werking van scouting: de groep (Scouts & Gidsen Welsco Wellen). Aan het hoofd van deze groep staat een groepsleider of groepsleidingploeg. Problemen worden besproken en afspraken worden gemaakt op een groepsraad, een vergadering waarop de leiding maandelijks samenkomt.

Bij grote problemen in de groep kan de groepsleiding steeds terugvallen op de districtsraad. Indien het probleem daar niet opgelost geraakt, communiceert de districtscommissaris het probleem door naar de gouwraad. Indien de gouwraad er niet in slaagt het probleem het hoofd te bieden, communiceert de gouwcommissaris het probleem door naar de verbondsraad. Deze structuur garandeert een democratische werking van onder naar boven en terug.

En dan is er nog Europa, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten... waar Scouts en Gidsen overkoepelende organisaties hebben. In dit geheel heb je bijeenkomsten per religie. Scouts en Gidsen Vlaanderen is aangesloten bij de Katholieke Koepels, WOSM voor de jongens en WAGGGS voor de meisjes. Op al deze vlakken zijn Scouts en Gidsen mee vertegenwoordigd om het globaal beleid van scouting te bepalen.

Voor meer info over de structuur van scouting in Vlaanderen en daarbuiten verwijzen we graag verder naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Naar boven

 WELSCO WELLEN (L1111S/L1111M) - ONZE GROEP

Groepen heb je in alle kleuren en geuren; groepen voor jongens en meisjes met een gemengde werking, groepen voor jongens en meisjes met gescheiden werking, groepen enkel voor jongens of enkel voor meisjes... Voor elk wat wils kan je dus zeggen! Hoewel er één officieel uniform is voor Scouts en Gidsen Vlaanderen, geeft elke groep hieraan een eigen invulling.

Dat geeft de groep een uniek karakter, zonder het gevoel van eenheid via het uniform te verliezen. Ze hebben allemaal dat ene ding gemeen; ze spelen allemaal het spel van scouting! De werking binnen een groep wordt bepaald op basis van de leeftijd van de leden. Zo vormt elke leeftijdsgroep een tak. Ook hier verschilt de invulling van takken weer van groep tot groep.

Scouts & Gidsen Welsco Wellen zag voor het eerst daglicht in 1973 toen Vera Mellen, samen met nog enkele andere stichtingsvaders- en moeders begonnen met de welpen in Wellen. Na het grote succes van deze welpentak, volgden de andere takken vrij vlug elkaar op de jaren erna.

Sinds 2002 is er bij Scouts & Gidsen Welsco Wellen een gemengde werking. Voorheen stelden we onze werking enkel open voor jongens; nu ook voor meisjes. Sinds 2008 mogen we spreken van een volledig gemengde werking. Tot nu toe kunnen we alleen maar vaststellen dat deze gemengde werking een meerwaarde betekent voor onze groep. We zijn dan ook blij dat we deze beslissing in 2002 als groep genomen hebben.

Elke nieuwe leiding is verplicht een introductiecursus te volgen die ingericht wordt door het verbond. Met deze cursus behaalt de leiding een attest animator in het jeugdwerk. We vinden het belangrijk dat onze leiding deze cursus volgt zodat u ook het nodige vertrouwen kunt stellen in onze leidingsploeg en hun capaciteiten.

Scouts & Gidsen Welsco Wellen telt een 100-tal leden. Voor het begeleiden van deze grote groep beschikken we over een voldoende grote leidingsploeg die ervoor zorgt dat alles op een leuke, toffe maar vooral veilige manier verlopen kan. Dit gebeurt 100% op vrijwillige basis. Zo vormt scouting een zinvolle tijdsbesteding in een vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Onze groep wordt opgedeeld in 5 takken: de kapoenen (6-8 jaar), de welpen en kabouters (8-11 jaar), de jonggivers (11-14 jaar) en de givers (14-17 jaar). Uiteraard is er ook nog de leiding (+18 jaar) en de oud-leiding die zich verenigt in onze STAM.

Elke tak heeft zijn eigen kenmerkende activiteiten, kentekens en kreten. Meer info over onze takken vindt u bij onze takken.

De wekelijkse activiteiten gaan door op zondagnamiddag van 14u.00-16u.30 aan onze lokalen (Jeugdheem de Reynaert), tenzij anders vermeld in het magjezientje, ons ledenblad dat 3-maandelijks uitgedeeld wordt op de zondagse vergaderingen en altijd op de website geplaatst wordt (inclusief onze Facebook pagina).

Naar boven