Banner
 LID WORDEN VAN SCOUTS & GIDSEN WELSCO WELLEN

Wil jij jezelf ook tot een rasechte welscout of welscoutin noemen? Dan ben je hier aan het juiste internetadres. Schrijf je online in door ons de gegevens te bezorgen die we nodig hebben. Om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving draagt deze informatie bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. [Privacy verklaring Welsco].

U kan onze privacyverklaring lezen door de volgende link te openen.

Na het verzenden van onderstaand formulier, dien je enkel nog het bedrag van 40 euro te storten op het rekeningnummer BE02 7350 0543 7240. Hiermee wordt ons ledenblad je elke maand gratis bezorgd. Plaats op de overschrijving duidelijk een vrije mededeling in de vorm: INSCHRIJVING <naam> <voornaam> + <taknaam>

Uiteraard kunt u uw zoon/dochter nog altijd inschrijven op de klassieke manier via het papieren [inschrijvingsformulier]. Deze dient u dan samen met het inschrijvingsgeld (cash) te overhandigen aan de leiding op één van de activiteiten. Zij zorgen dan dat alles tijdig bij de secretaris terecht komt...

Ons secretariaat zorgt voor de rest!

Opgelet! Indien het inschrijvingsgeld voor uw kind(eren) te hoog is om in één keer te betalen, kan er zeker iets geregeld worden met onze secretaris. Ook kunt u controleren via ons verbond of u in aanmerking komt voor vermindering van inschrijvingsgeld. Contacteer hiervoor zeker altijd onze secretaris via sec@welsco.be. Hij behandelt uw verzoek in alle discretie en zorgt voor een correcte inschrijving bij ons verbond. Scouting is er voor iedereen!

Vermindering inschrijvingsgeld (verbond): [Meer info]

 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam en voornaam van het kind:

Geslacht: Jongen  Meisje

Geboortedatum: (dd/mm/jjjj)

GSM-nummer moeder/vader:

Emailadres moeder/vader:


Officieel adres van vader/moeder:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

Eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:


Wie contacteren als ouders niet bereikbaar zijn:

Naam en voornaam:

Telefoonnummer:

Emailadres:


Ik wens in te schrijven als:

Kapoen (6-7 jaar meisjes en jongens)
Welp (8-10 jaar jongens)
Kabouter (8-10 jaar meisjes)
Jongverkenner (11-13 jaar jongens)
Jonggids (11-13 jaar meisjes)
Verkenner (14-17 jaar jongens)
Gids (14-17 jaar meisjes)
Leiding (+18 jaar)

Broers of zussen in andere takken?

Naam en voornaam: Tak:

Naam en voornaam: Tak:

Naam en voornaam: Tak:


Eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :


Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, ... ) :

Ja  Neen

Deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan:

Eventuele reden:

Dienen we speciale aandacht te besteden bij de volgende activiteiten? Zo ja, welke?

Bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust...)

Bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren...)

Bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen...)

Andere beperkingen of zorgen

Hoeveel is 4 x 4 (captcha)