Banner
 BIOGRAFIE SIR ROBERT BADEN-POWELL
Sir Robert Baden-Powell, Chief Scout of the World

Sir Robert Baden-Powell,
Stichter van de Scouts- en gidsenbeweging,
Hoofdscout van de wereld.
(* 1857 - + 1941)

Scouting werd opgericht door een Britse generaal, Robert Stephenson Baden-Powell. Hij werd geboren op 22 februari 1857. Tijdens zijn succesvolle en boeiende carière in het oude Britse leger, schreef hij regelmatig een boek over zijn ervaringen in het verkennen om recruten op te leiden. In 1899 werd het boek 'Aids to Scouting' (hulp bij het verkennen) gepubliceerd. Tot zijn verbazing sloeg het boek vooral aan bij de jeugd; het werd alom bekend.

In 1907 schreef hij een vervolg hierop: 'Verkenner'. Het boek was bestemd voor de jeugdbewegingen van Engeland, maar deed (buiten Baden-Powell's wil om) een nieuwe jeugdbeweging ontstaan: 'Scouting'. Steeds meer jongeren sloten zich aan en wilden een echte scout worden. Baden-Powell speelde in op de verzuchtingen van de jongeren, hij voerde de scoutslelie en het uniform in. Hij stelde ook 10 proeven op waardoor je scout werd.

De échte geboorte van scouting vond plaats op 29 juli 1907: het eerste scoutskamp gaat door op het eiland Brownsea en duurt tot 9 augustus. Baden-Powell's ideeën bleken prima te werken, de 20 jongeren uit verschillende milieus die eraan deelnamen waren razend enthousiast.

Eén jaar later, in 1908, werd de eerste scoutsgroep opgericht: 'den 1ste Kapestad'. Alles ging razendsnel, in 1909 ontstonden reeds scoutsgroepen voor Zeescouts en Meisjesgidsen. Op 7 mei 1910 nam Baden-Powell ontslag uit het leger om zich volledig in te kunnen zetten voor de scoutsbeweging.

In 1913 werd in België de eerste scoutsgroep opgericht. Op de eerste Wereld-Jamboree te Londen in 1920, werd Baden-Powell uitgeroepen tot 'World Chief Scout'.

Baden-Powell trad in 1922 in het huwelijk met Miss Olave Soames, die hij ontmoet had op één van zijn vele reizen. Lady Baden-Powell geeft meer gestalte aan de Gidsenbeweging en zou later tot 'World Chief Guide' worden uitgeroepen.

Omdat beide geliefden op 22 februari geboren waren, kennen we deze dag nu nog steeds als 'Denkdag', waarop vele Scouts één van de idealen van onze stichter, de wereldbroederschap, nog eens extra in de verf zetten.

Op 8 januari 1941, in volle oorlog, overleed Baden-Powell. Begeleid door Scouts en soldaten werd hij begraven aan de voet van de Kenyaberg. Scouts- en Gidsenteken staan op zijn grafsteen gebeiteld. Vandaag is Scouting de grootste jeugdbeweging ter wereld.

Naar boven