Banner
 WELSCO WAARDEN
  • Uren van de activiteiten: Onze activiteiten gaan steeds door op zondag van 14u.00 tot 16u.30, tenzij anders vermeld in het magjezientje. We vragen de ouders deze uren te respecteren. Indien u uw kind niet tijdig kunt brengen/halen, gelieve dan tijdig de takleiding hierover te verwittigen. U vindt de contactgegevens van de takleiding in het magjezientje of op onze leiding.
  • Uniform en kentekens: vanaf de welpen en kabouters wordt verwacht dat elk lid, bij elke activiteit perfect in uniform is. De groene broek en het scoutshemd kunnen aangekocht worden in de hopper, de kentekens, blauwe das, gele t-shirt en optioneel de blauwe welsco-pull kunnen gekocht worden in de lokalen na een zondaagse activiteit tegen uiterst schappelijke prijzen.
  • Veiligheid eerst!: om de veiligheid van uw kinderen te garanderen, vragen we uw kinderen niet vooraan onze lokalen af te zetten, maar wel achteraan de lokalen. De verharde weg naast het Jeugdheem kan hiervoor gebruikt worden. Ook na de activiteit verwachten we dat u uw kind komt halen achteraan de lokalen. Dit vormt eveneens het ideale moment om een babbeltje te slaan met de leiding of om de nodige vragen te stellen. Uw kind zonder toezicht afzetten aan de voorzijde van de lokalen is dan ook volledig op eigen verantwoordelijkheid.
  • Respect voor elkaar: scouting is geen kinderopvang! We willen onze leden dan ook waarden meegeven als zelfredzaamheid, SAMENwerking, 100% engagement, dienstbaarheid, respect voor elkaar en de omgeving. Dat maakt scouting tot een jeugdbeweging; met een jeugd en vereniging die in beweging is. We vragen dan ook dat u het nodige vertrouwen in onze leiding stelt. Indien u niet akkoord gaat met een actie van één van onze leiding, kunt u hen hier steeds op een respectvolle manier over aanspreken. Visies en meningen kunnen nu eenmaal verschillen; maar vergeet niet dat leiding ook op vrijwillige basis mee draait in het spel van scouting. Bij ernstige problemen vragen we u steeds de groepsleiding te contacteren.
  • Back2Basic: scouting bestaat nu al meer dan 100 jaar en zelfs in deze tijd van high-tech, Playstations, Digitale Televisie... blijft scouting erin slagen jeugd op een uitdagende manier te verleiden met avontuurlijke activiteiten in de buitenlucht. Ook dat vormt een waarde van scouting. Dure toestellen zoals GSM met MP3-speler, GPS, I-pod en nano-spelers... horen dan ook niet thuis binnen scouting. Wij tonen dat we ook zonder die high-tech toestanden perfect een geslaagde activiteit in elkaar kunnen steken!
  • 100% engagement: hoewel het niet altijd even haalbaar is om op de activiteiten van de scouts aanwezig te zijn, vragen we toch zo vaak mogelijk te komen naar de activiteiten onder het jaar. Door de activiteiten onder het jaar leggen we immers de basis voor een stevige groep op groot kamp (05-15/08). We verwachten dan ook een 100% engagement van onze leden.
  • Pesten kan NIET: scouting is een vereniging voor en door jeugd! Iedereen is dan ook welkom. Toch merken we dat leden soms uit de boot vallen, niet passen in de groep en hierdoor achter de rug van de leiding gepest worden. Dit kan uiteraard niet! Het kan enkel verholpen worden als er een duidelijk signaal gegeven wordt naar de leiding hierover. Zij kunnen de pesters dan aan de tand voelen en ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. Het zou jammer zijn mocht iemand zich niet meer thuis voelen in scouting, omwille van de acties van enkelen. Ook de ouder speelt hierin een belangrijke rol. Communicatie met de leiding na de activiteiten op zondag is daarom van groot belang!