Banner
 REDACTIE | REDACTIE@WELSCO.BE

De eindredacteur heeft de eindverantwoordelijkheid over de opmaak en de inhoud van het magjezientje. Hij waakt erover dat de activiteitenkalenders van de takken tijdig worden ingeleverd en dat alle informatie correct is die gecommuniceerd wordt naar de leden en ouders. Ons maandelijks magjezientje vormt immers, samen met de website, hét communicatieluik bij uitstek naar onze leden en ouders toe.

De drukker is verantwoordelijk voor het kopiëren van de magjezientjes. Ook legt hij een datum vast waarop de boekjes geniet moeten worden en ingedeeld worden per coté. Elk lid heeft een bepaalde leid(st)er als cotéverantwoordelijke. De naam van deze cotéverantwoordelijke staat op de sticker vooraan het magjezientje. Bij problemen zoals boekje kwijt of niet gehad, kan je steeds bij hem/haar terecht.

Hoezeer de cotéverantwoordelijke ook steeds zal proberen u het magjezientje tijdig te bezorgen, vragen we u enig begrip te tonen in tijden van examens. De cotéverantwoordelijken zijn vaak nog studerende leiding waardoor dit enige vertraging kan oplopen. In het geval u uw boekje later in de bus dreigt te krijgen, kunt u op deze website steeds de [kalenders] voor de komende maand raadplegen per tak.

Charlotte Steenput

Charlotte Steenput
dartelemaki@welsco.be

eindredacteur

Arne Knaepen

Arne Knaepen
arne@welsco.be

verantwoordelijke social media